Vnútorná izolácia suterénov a základov pri tečúcej vode

1 Zastavenie tečúcej vody
KÖSTER KD 2 Blitz Powder
2 Penetračný náter - blokátor solí
KÖSTER Polysil TG 500
3 Vyrovnanie povrchu
KÖSTER Repair Mortar Plus
4 Vytvorenie fabionov, zaoblenie kútov a hrán
KÖSTER Repair Mortar Plus
5 Hydroizolácia - hydroizolačné vrstvy
KÖSTER KD System
6 Hydroizolácia prestupov potrubí
KÖSTER KB-FIX 5
KÖSTER KB-Flex 200
7 Sanačný prednástrek - sanačný špric
KÖSTER Restoration Plaster Key Coarse
8 Sanačná omietka
KÖSTER Restoration Plaster 2 White
9 Jemná sanačná omietka (štuk)
KÖSTER Fine Plaster
10 Difúzna farba
KÖSTER Silicone Paint White

Veľmi zložitá situácia: Hydroizolácia suterénu musí byť vykonaná zvnútra, ale voda neustále priteká do budovy. Často jediným riešením je KÖSTER KD-Systém.

Prášok KÖSTER KD 2 Blitz je priamo rukou aplikovaný do miesta aktívneho priesaku. Prášok zreaguje s pritekajúcou vodou v priebehu niekoľkých sekúnd a vytvorí vodonepriepustnú maltu. Keď sú aktívne priesaky zastavené, môže byť aplikovaná hydroizolačná vrstva použitím KÖSTER KD 1 Base, práškom KÖSTER KD Blitz a KÖSTER KD 3 Sealer.

Materiál je aplikovaný na podklady, ktoré musia byť pevné, súdržné a zbavené všetkých častíc a látok, ktoré by bránili priľnutiu k podkladu. Staršie omietky musia byť odstránené a špáry vyčistené od všetkých voľných a nesúdržných častíc. Vo všeobecnosti je podklad navlhčený. Opravy povrchu a zaoblenie kútov (stena/podlaha) sú realizované opravnou maltou KÖSTER Repair Mortar Plus.

KÖSTER KD 1 Base je aplikovaná ako hydroizolačná vrstva a na podklad sa nanáša štetcom. Prášok KÖSTER KD 2 Blitz Powder je rukou vtláčaný do ešte vlhkého povrchu, čím okamžite vzniká suchá hydroizolačná vrstva. Na stuženie a spevnenie takéhoto povrchu sa používa tretia zložka tohto systému, KÖSTER KD 3 Sealer. Na úplnú izoláciu suterénu sú postupne nanášané ďalšie dve vrstvy KÖSTER KD 1 Base. Prestupy potrubia sú utesňované tmelom KÖSTER KB-Flex 200 Sealing Paste a uzavreté s KÖSTER KB-Fix 5.

V prípade poškodenia steny suterénu vlhkosťou sú všeobecne používané sanačné omietky KÖSTER Restoration Plaster. Tieto sú navrhnuté špeciálne na sanáciu muriva s vysokým obsahom solí a vlhkosti. Sanačné omietky KÖSTER Restoration Plasters pomáhajú vysušiť stenu a absorbujú zostatkové soli. Neobsahujú vápno ani sádru a sú otvorené difúzii vodných pár, čím vytvárajú v miestnosti zdravé a príjemné prostredie.

Pred aplikáciou hlavnej omietkovej vrstvy, je potrebné použiť prednástrek, ktorý zabezpečí správnu väzbu k podkladu. Tento sa vykonáva zmiešaním vybratej sanačnej omietky KÖSTER Restoration Plaster s emulziou KÖSTER SB-Bonding Emulsion.

Sanačné omietky KÖSTER Restoration Plasters sú dostupné v rôznych variáciách (sivá, biela, rýchla a ľahká). Sanačná omietka KÖSTER Restoration Plaster 2 White je často používaná v starších budovách bez potreby ďalšieho náteru. KÖSTER Plaster Coat vytvára veľmi hladký povrch a môže byť použitý, kde je potrebné dodržať náročné architektonické požiadavky. Sanačné omietky KÖSTER Restoration Plasters je možné natierať iba dýchajúcimi nátermi (otvorenými pre difúziu vodných pár) ako napr. KÖSTER Silicon Paint White (biely náter) alebo KÖSTER MF1.

Vždy dodržiavajte pracovný postup uvedený v príslušných technických listoch a príručkách.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America