Podlahové nátery, ktoré sú vystavené miernemu namáhaniu

3 Povrchová ochrana (stena)
KÖSTER Silicone Paint White

Betónové podlahy vystavené miernemu namáhaniu sa ideálne a jednoducho natierajú výrobkom KÖSTER CT 215 Universal Floor - univerzálny podlahový systém.

Náter sa nanáša v dvoch vrstvách na pripravený a očistený betónový povrch.

Povrchová ochrana stien sa jednoducho vykoná pomocou silikónovej farby KÖSTER White.

Vždy dodržiavajte špecifikácie v príslušných technických listoch a pokynoch. 

Realizačné práce by mala vykonávať firma, ktorá má patričné skúsenosti v tejto oblasti.

Aplikácia je síce jednoducá, avšak správne zhodnotenie pevnosti podkladu, prídržnosti materiálovej bázy by mala určitť firma, ktorá má skúsenosti s realizáciou podláh. 

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America