Hydroizolácia tunelov postavených banským spôsobom

1 Injektáž trhlín
KÖSTER 2 IN 1
2 Doplnky
KÖSTER 1C Injection Pump
3 Penetrácia
KÖSTER Polysil TG 500
4 Hydroizolácia - utesnenie priesakov KD system a hydroizolačné vrstvy z negatívnej strany NB1
KÖSTER KD System
KÖSTER NB 1 Grey
5 Oprava a údržba betónových plôch
KÖSTER C-Coat

Metóda hydroizolácie tunelov s produktmi KÖSTER je založená na kombinácii hydroizolácie z negatívnej strany a napr. pomocou výrobku KÖSTER 2 IN 1 - elastomérna PU-injektážna živica reagujúca s vodou pre jedno- a dvojstupňové injektovanie suchých a vlhkých trhlín a dilatácií.

Uvedený systém nepotrebuje drenáž. Z okolitej pôdy neodteká žiadna voda, takže hladina podzemnej vody nie je ovplyvnená.

Tento systém je vhodný pre tunely budované uzavretými stavebnými technikami.

Prúdiaca voda je zastavená vstreknutím KÖSTER KB-Pur IN 1 a následne trvalo utesnená elastickou živicou KÖSTER KB-Pur IN 2.


Malé netesnosti alebo celé steny, do ktorých preniká voda, je možné utesniť pomocou KÖSTER KD 2 Blitz Powder. Na hydroizoláciu celého povrchu z negatívnej strany sa na suchý a pevný podklad nanáša KÖSTER NB 1 Grey. Po vytvrdnutí KÖSTER NB 1 Grey sa na hydroizolovaný a suchý podklad nanesie náter premosťujúci trhliny KÖSTER CFR 1.

Nakoniec sa systém prekryje ďalšou vrstvou betónu. Hydroizolácia je vložená medzi dve betónové vrstvy.

Vždy dodržiavajte špecifikácie a pokyny, ktoré sú uvedené v technických listoch uvedených výrobkov.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America