Hydroizolácia hlavíc pilót

1 Reprofilácia
KÖSTER Repair Mortar R4
2 Hydroizolácia hlavíc pilót
KÖSTER NB 1 Grey
5 Hydroizolačná vrstva
KÖSTER Deuxan 2C
KÖSTER NB 4000
6 Vystužovacia sieťka
KÖSTER Glass Fiber Mesh
8 Klzná plocha

Škody v existujúcich budovách sú často spôsobené priesakmi cez základové pilóty. Voda môže vstupovať do budovy cez škáry a styky, alebo si nájde cestu popri výstuži. Hydroizolácia pilotových hlavíc musí vydržať veľké zaťaženie z celej budovy a musí byť jednoducho spojená s celoplošnou hydroizoláciou.

Najprv je potrebné z hlavy pilóty odstrániť všetky nenosné a nesúrodé materiály, ktoré sa oddeľujú od povrchu. Potom musí byť povrch vyrovnaný sanačnou maltou KÖSTER Repair Mortar. Toto vyrovnanie musí zahŕňať aj zaoblenie hrán a kútov priľahlých k hlave pilóty. Na zhotovenie hydroizolácie hlavy pilóty sa používa materiál KÖSTER NB 1 grey/sivý.

Hydroizolácia na hornej časti pečatiacej vrstvy sa vykonáva s KÖSTER Deuxan 2C. Do čerstvej prvej vrstvy sa vkladá vystužovacia sklovláknitá sieťka KÖSTER Glass Fiber Mesh. Pred naliatím betónu na základovú dosku, je potrebné vytvoriť klznú plochu medzi betónom a hydroizoláciou, pozostávajúcu z dvoch vrstiev bežnej PE fólie. Pri realizácii ďalších prác, chráňte hydroizolačnú vrstvu pred mechanickým poškodením.

Vždy dodržiavajte pracovný postup uvedený v príslušných technických listoch a príručkách.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America