Hydroizolácia nádrží s pitnou vodou TPO membránami

Hydroizolácia konštrukcií a nádrží na zásobovanie pitnou vodou musí nielen zostať vodotesná po mnoho rokov, ale musí spĺňať aj všetky hygienické požiadavky.

KÖSTER TPO Aqua je homogénna termoplastická polyolefínová hydroizolačná membrána pre konštrukcie, ktoré obsahujú pitnú vodu.

KÖSTER TPO Aqua spĺňa hygienické požiadavky na styk s pitnou vodou podľa nemeckého pracovného listu DVGW W 270 a smernice KTW.

Membrána je mechanicky pripevnená, čo vedie k nízkym nárokom na prípravu podkladu.

Podklad musí byť čo najhladší a bez hrán, priehlbín a iných defektov, ktoré môžu membránu mechanicky poškodiť.


Okraje musia byť zbrúsené a priehlbiny a otvory vyplnené a vyrovnané opravnou maltou KÖSTER. Pôdne podklady je potrebné vykopať na pevnú vrstvu a mechanicky zhutniť.

Vo vnútorných rohoch na betóne, murive alebo iných minerálnych podkladoch a konštrukciách zrealizujte fabiony z KÖSTER Repair Mortar Plus na spoj medzi stenou a podlahou cca. 24 hodín pred aplikáciou KÖSTER TPO Aqua.

Pre dodatočnú mechanickú ochranu membrány je možné pred realizačnými prácami s  KÖSTER TPO Aqua položiť na dno nádrže geotextíliu (cca. 500 g/m²).

Presahy KÖSTER TPO Aqua  sa spájajú zváraním horúcim vzduchom, čím vzniká homogénny, odolný spoj.
Pre veľké plochy sa používa napr. teplovzdušný stroj Leister Automatic Welder Varimat V2.

Detaily a neprístupné miesta sú zvárané napr. teplovzdušným ručným náradím Leister.

Podrobnosti, ako sú ukončenia, prestupy a lemovanie sú špecifické pre danú lokalitu (projekt) a vyžadujú si osobitnú starostlivosť,  preto odporúčame konzultáciu s technickým oddelením našej spoločnosti. 

Vždy dodržiavajte špecifikácie v príslušných technických listoch uvedených výrobkov.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America