Vonkajšia hydroizolácia suterénov a základov izolačnými systémami na báze asfaltov

1 Penetračný náter
KÖSTER Polysil TG 500
2 Hydroizolácia prestupov potrubí
KÖSTER KB-Flex 200
3 Príprava spojov podlaha/stena (odporúčame konzultáciu s technickým oddelením)
KÖSTER NB 1 Grey
4 Vytvorenie fabionov, zaoblenie kútov a hrán
KÖSTER Repair Mortar Plus
5 Hydroizolácia - hydroizolačné vrstvy
KÖSTER Deuxan 2C
6 Vystužovacia tkanina
KÖSTER Glass Fiber Mesh

Použitie asfaltových výrobkov patrí medzi štandardné riešenia hydroizolácie spodných stavieb z pozitívnej strany. Tieto systémy sa používajú vo forme stierky (emulzie) a preto sú bezšvové. Veľmi dobre prekrývajú trhliny a praskliny. Ich aplikácia je jednoduchá a bezpečná. KÖSTER Polysil TG 500 sa používa ako základný náter na čistý, pevný, stabilný povrch. Tento náter neutralizuje pôsobenie solí v podkladovom materiáli a spevní jeho povrch. Pri príprave hydroizolácie na starých asfaltových podkladoch sú používané asfaltové základné nátery KÖSTER.

Prestupy káblov a potrubí sú utesňované trvalo plastickým tmelom KÖSTER KB-Flex 200 a chránené vrstvou KÖSTER KB-Fix 5. Alternatívne môžu byť tieto plochy spojené prúžkom príslušného tenkovrstvového tmelu alebo prírubami.

Na ochranu proti presakovaniu vody pod spodnú vrstvu hydroizolácie sa ako podklad používa zmes KÖSTER NB 1 Grey a KÖSTER NB 1 Flex. Na elimináciu namáhania hydroizolácie ťahom v styku steny a podlahy sa používajú zaoblené profily - fabióny.

KÖSTER Deuxan 2C je na dosiahnutie požadovaných hydroizolačných vlastností, nanášaný ručne, murárskou lyžicou, v dvoch vrstvách. KÖSTER Deuxan Professional môže byť aplikovaný striekaním. Pre pohodlnejšie ručné nanášanie je možné použiť KÖSTER Bikuthan 1C alebo 2C. Pre všetky tenkovrstvové tmely a všetky aplikácie je odporúčané použitie sklovláknitej sieťky KÖSTER. To umožňuje lepšiu kontrolu hrúbky vrstvy a bezpečne prenáša pohyby konštrukcie.

Pred spätným zasypaním hydroizolácie na pozitívnej strane je potrebné túto izoláciu ochrániť proti mechanickému poškodeniu a sadaniu zeminy použitím ochrannej, resp. drenážnej fólie KÖSTER SD.

Vždy dodržiavajte pracovný postup uvedený v príslušných technických listoch a príručkách.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America