Vnútorná hydroizolácia suterénov a základov na základovej doske s použitím za studena aplikovaných, samolepiacich hydroizolačných membrán

1 Horizontálne bariéry pre steny
KÖSTER Fix-Tape 15 SY
2 Vytvorenie fabionov, zaoblenie kútov a hrán
KÖSTER Repair Mortar Plus
4 Hydroizolácia - hydroizolačné vrstvy
KÖSTER KSK SY 15
5 Ochranná vrstva (PE fólia)

6 Nivelačná hmota
KÖSTER SL
KÖSTER SL Premium

Rýchle a jednoduché použitie bez dlhých čakacích dôb: Hydroizolácia základovej dosky s Koster KSK, za studena aplikovanej samolepiacej membrány.

Aby sa zabránilo vzlínaniu vlhkosti, pod stenu je nutné zhotoviť horizontálnu bariéru z elastickej samolepiacej pásky KÖSTER Fix-Tape SY 10 Elastic. Spoj steny s podlahou je zaoblený použitím sanačnej malty  KÖSTER, aby sa odstránilo nežiadúce pnutie v následných hydroizolačných vrstvách.

Penetrácia sa vykonáva penetračným náterom bez obsahu rozpúšťadiel, KÖSTER KSK Primer BL. Na takto pripravený povrch je vytvorená hydroizolácia samolepiacou, za studena spracovávanou, hydroizolačnou membránou KÖSTER KSK SY 15. Spoje je potrebné prekrývať v šírke cca 10 cm.

Takto aplikované KÖSTER KSK membrány je potrebné ochrániť pred mechanickým poškodením. Rovnako je potrebné ju spojiť so zvislou hydroizoláciou priľahlých stien.

Vždy dodržiavajte pracovný postup uvedený v príslušných technických listoch a príručkách.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America