Referencie

Kvalita je na prvom mieste. This is testified to by the countless satisfied customers which KÖSTER has all over the world. Tu môžete nájsť výber referencií zoradených podľa oblasti použitia, miesta realizácie alebo podľa výrobkov.

Momentálne sú dostupné iba referencie, prevzaté zo zahraničných zdrojov. Preto sú uvedené v anglickom jazyku.

Toto je náhodne vybratá referencia na ukážku: 

Slovakia, Bratislava, TERNO - Oprava výtlkov betónových podláh KÖSTER VAP I 2000 UFS / Time-fast floor repair with KÖSTER VAP I 2000 UFS

Oprava výtlkov betónových podláh v centrálnom veľko sklade potravinového reťazca TERNO. Na požiadanie investora oprava prebiehala v noci, mimo prevádzky. Po vyznačení výtlkov sa mechanicky odstránil betón do hĺbky cca 5 cm. Pripravený povrch sa vyčistil, následne penetroval a vyplnil plastbetónom vyrobeným z produktu rýchlo tuhnúceho epoxidu KÖSTER VAP I 2000 UFS a plameňom sušeným kremičitým piesok. Po cca 4 hodinách bola podlaha pripravená na plné zaťaženie skladovou prevádzkou. Práce prebiehali pri nízkych teplotách cca 6°C. Epoxid sa pred použitím vopred temperoval na mieste realizácie cca 24 hodín.

Repair of concrete floors in the central warehouse of the TERNO food chain. At the investor's request, the repair took place at night, out of service. Following the marking, the concrete was mechanically removed to a depth of approximately 5 cm. The prepared surface was cleaned, then penetrated and filled with a plasticbeton made of the KÖSTER VAP I 2000 UFS quick-setting epoxy and flame-dried silica sand. After approx. 4 hours, the floor was ready for full load by warehouse operation. Work was carried out at low temperatures of about 6 ° C. The epoxy was tempered prior to use at the site for about 24 hours.

Reparatur von Betonböden im Zentrallager der TERNO-Lebensmittelkette. Auf Wunsch des Investors erfolgte die Reparatur nachts außer Betrieb. Nach der Markierung wurde der Beton mechanisch bis zu einer Tiefe von ungefähr 5 cm entfernt. Die vorbereitete Oberfläche wurde gereinigt, dann eingedrungen und mit einem Kunststoffbeton aus dem schnell abbindenden Epoxidharz KÖSTER VAP I 2000 UFS und mit flammgetrocknetem Quarzsand gefüllt. Nach ca. 4 Stunden war der Boden im Lagerbetrieb voll beladen. Die Arbeit wurde bei niedrigen Temperaturen von etwa 6 ° C durchgeführt. Das Epoxidharz wurde vor der Verwendung für etwa 24 Stunden an der Stelle getempert.

Ремонт бетонных полов на центральном складе пищевой цепочки TERNO. По просьбе инвестора ремонт проводился ночью, не обслуживался. После маркировки бетон механически удалялся на глубину примерно 5 см. Полученную поверхность очищали, затем пропитывали и заполняли пластиковым бетоном, изготовленным из быстрорастворимой эпоксидной смолы KÖSTER VAP I 2000 UFS и высушенного на сухом кварцевом песке. Примерно через 4 часа пол был готов к полной загрузке с помощью склада. Работа проводилась при низких температурах около 6 ° С. Эпоксид закаливали перед использованием на месте в течение примерно 24 часов.

  

Objekt
Centrálny sklad TERNO - Bratislava 
Oblasti použitia
Podlahové nátery, ktoré sú vystavené silnému namáhaniu
Parkovacie garáže a pojazdné s vysokým mechanickým namáhaním
Popis
Časovo rýchla oprava výtlkov podláh s KÖSTER VAP I 2000 UFS Time-fast floor repair with KÖSTER VAP I 2000 UFS 
Použité výrobky
KÖSTER VAP I 2000 UFS
Dodávateľ
San Injekt, s.r.o., Bratislava 

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America