Referencie

Kvalita je na prvom mieste. This is testified to by the countless satisfied customers which KÖSTER has all over the world. Tu môžete nájsť výber referencií zoradených podľa oblasti použitia, miesta realizácie alebo podľa výrobkov.

Momentálne sú dostupné iba referencie, prevzaté zo zahraničných zdrojov. Preto sú uvedené v anglickom jazyku.

Toto je náhodne vybratá referencia na ukážku: 

Slovakia, Obytný dom Štefana Králika / Residential house Stefana Kralika, Bratislava - Devínska Nová Ves, TPO
Investor požadoval opravu hydroizolácie polovice strechy obytného domu.  Na stávajúcu PVC fóliu (8 rokov stará) sa aplikovala nová fólia  KÖSTER TPO 1,5. Prechod z plochy PVC na TPO sa vyriešil pásom tekutej hydroizolačnej stierky ENKOPUR (plus príslušný penetračný náter podkladu na PVC a TPO).

The investor demanded a waterproofing half of the roof of a residential building. On the existing PVC foil (8 years old) a new membrane KÖSTER TPO 1.5 was applied. The transition from the PVC surface to the TPO was solved with the band of the liquid waterproofing coat ENKOPUR (plus the respective penetration coating of the substrate for PVC and TPO).

Der Investor forderte eine Dachabdichtung eines Wohnhauses. Auf der bestehenden PVC-Folie (8 Jahre alt) wurde eine neueMembrane KÖSTER TPO 1.5 aufgebracht. Der Übergang von der PVC-Oberfläche zum TPO wurde mit dem Band der flüssigen Hydroisolationschicht ENKOPUR (zuzüglich der jeweiligen Penetrationsbeschichtung des Substrats für PVC uned TPO) gelöst.

Инвестор потребовал гидроизоляцию половины крыши жилого дома. На существующей ПВХ-пленке (8 лет) была применена новая пленка KÖSTER TPO 1.5. Переход с поверхности ПВХ на ТПО был решен полосой гидроизоляционного покрытия ENKOPUR (плюс соответствующее проникающее покрытие подложки для ПВХ и ТПО).

Objekt
Obytný dom Štefana Králika, Devínska Nová Ves-Bratislava / Residential house Štefan Králik, Devínska Nová Ves-Bratislava 
Oblasti použitia
Strešná hydroizolácia s mechanicky upevnenými membránami
Popis
Na stávajúcu PVC fóliu (8 ročná) aplikovať TPO. Požiadavka bola na aplikáciu 1/2 strechy. Prechod PVC a TPO sa vyriešil tekutou izoláciou ENKOPUR (penetrácia podkladu na PVC a TPO). / Apply TPO to an existing PVC foil (8 years). The requirement was to apply 1/2 of the roof. The transition of PVC and TPO has been solved by the ENKOPUR liquid insulation (corresponding penetration of the substrate to PVC and TPO). 
Dodávateľ
San Injekt, s.r.o., Bratislava 

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America